Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63681
Title: Nâng cao nhận thức về một môi trường sống xanh và bền vững
Authors: Trúc Linh
Keywords: Nâng cao nhận thức
Về một môi trường sống xanh
Bền vững
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 292 .- Tr.36-37
Abstract: Với mong muốn thúc đẩy sự phát triển của nền kiến trúc xanh và phát triển bền vững, Tuần lễ Kiến trúc Xanh Việt Nam 2019 do Viện nghiên cứu và phát triển đô thị Xanh Việt Nam đồng hành cùng các đối tác quan trọng như: Tạp chí Kiến trúc Hội KTS Việt Nam: Tổ chức tài chính quốc tế (IFC, thuộc World Bank Group) và Dự án EECB (thuộc UNDP). Chuỗi hoạt động thuộc Tuần lễ Kiến trúc Xanh Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 23-27/9 tại Hà Nội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63681
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
366.77 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.31.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.