Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63694
Title: Jackfruit Vallage - Homestay khởi tạo năng lượng
Keywords: Jackfruit Village
Homestay
Khởi tạo năng lượng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 292 .- Tr.58-59
Abstract: Với việc khai thác yếu tố "bản điạ" và cách sử dụng vật liệu địa phương thân thiện với môi trường, công trình "Jackfruit Village" (Làng Mít) của nhóm KTS thuộc Văn phòng kiến trúc 1+1>2 đã xuất sắc đạt giải Nhất hạng mục kiến trúc sư trẻ Spec Go Green International Awards 2018.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63694
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
473.38 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.