Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63694
Nhan đề: Jackfruit Vallage - Homestay khởi tạo năng lượng
Từ khoá: Jackfruit Village
Homestay
Khởi tạo năng lượng
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiến trúc;Số 292 .- Tr.58-59
Tóm tắt: Với việc khai thác yếu tố "bản điạ" và cách sử dụng vật liệu địa phương thân thiện với môi trường, công trình "Jackfruit Village" (Làng Mít) của nhóm KTS thuộc Văn phòng kiến trúc 1+1>2 đã xuất sắc đạt giải Nhất hạng mục kiến trúc sư trẻ Spec Go Green International Awards 2018.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63694
ISSN: 0866-8617
Bộ sưu tập: Kiến trúc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
473.38 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.