Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/636
Nhan đề: Bàn về cải cách thể chế kinh tế ở Việt Nam
Tác giả: Bùi, Văn Huyền
Từ khoá: Cải cách thể chế kinh tế
Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Kinh tế và Dự báo;Số 1 .- Tr.15-18
Tóm tắt: Trải qua hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, bên cạnh những thành tựu to lớn, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Trong bối cảnh dư địa tăng trưởng dựa vào các yếu tố đầu vào ngày càng hạn chế, cải cách thể chế được xác định là một động lực thúc đẩy và duy trì tốc độ tăng trưởng khá của nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, để động lực này phát huy tác dụng, thì vẫn còn nhiều vấn đề phải bàn.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/636
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_368.18 kBAdobe PDFXem
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.