Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63720
Title: Nguyễn Ái Quốc-100 năm định danh tên gọi và giá trị trường tồn
Authors: Hoàng Anh
Đào, Anh Tuấn
Keywords: Nguyễn Ái Quốc
Hồ Chí Minh
Yêu sách của nhân dân An Nam
Bản án chế độ thực dân Pháp
Đường cách mệnh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 08 .- Tr.24-31
Abstract: Bài viết góp phần làm rõ sự xác lập tên gọi Nguyễn Ái Quốc trên trường quốc tế, những hoạt động đấu tranh và những công trình lý luận tiêu biểu gắn liền với danh xưng Nguyễn Ái Quốc, góp phần khẳng định giá trị trường tồn của tên gọi Nguyền Ái Quốc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63720
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Ngôn ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.31.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.