Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63726
Title: Phạm trù vật chất trong quan niệm của vật lý học hiện đại
Authors: Hoàng, Thị Hạnh
Keywords: Vật lý học hiện đại
Triết học
Phạm trù vật chất
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 08 .- Tr.70-79
Abstract: Triết học và vật lý học có quan hệ mật thiết từ thời cổ đại, thể hiện rõ trong thế giới quan của các triết gia - nhà vật lý như Thales, Aristotle, Archimcd... Đến thời hiện đại, mối quan hệ càng trở nên thân thiết. Vì các nhà vật lý phải trả lời những câu hỏi triết học đặt ra, còn các triết gia cần dựa trên những bằng chứng vật lý học để khẳng định thế giới quan triết học. Bài viết này trình bày những phát hiện của vật lý học hiện đại về vật chất, qua đó giúp các triết gia hiện đại phác thảo bức tranh toàn cảnh về vũ trụ. chứng minh tính thống nhất vật chất của thế giới theo quan niệm của triết học Mác - Lênin.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63726
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Ngôn ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.66 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.