Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63727
Title: Đổi mới và kết nối sáng tạo vì con người
Authors: Thảo Nguyên
Keywords: Đổi mới và kết nối
Sáng tạo vì con người
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 292 .- Tr.19-21
Abstract: Tháng 11 tới đây, UNESCO sẽ họp thông qua hồ sơ ứng cử của Hà Nội tham gia Mạng lưới các TP sáng tạo. Theo TS Nguyễn Quang, Giám đốc UN-Habitat (Chương trình Định cư con người Liên Hợp quốc), đây là một trong những mục tiêu quan trọng cuả phát triển bền vững, gắn liền với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, sự tham gia và vai trò đổi mới sáng tạo của người dân. TCKT đã có cuộc trò chuyện với TS Nguyễn Quang, Giám đốc UN-Habitat (Chương trình Định cư con người Liên Hợp quốc) xung quanh đề án phát triển TP sáng tạo tại Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63727
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
611.75 kBAdobe PDF
Your IP: 18.232.31.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.