Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63730
Title: KTS Đoàn Kỳ Thanh “Dòng chảy của cuộc sống luôn là sự sáng tạo"
Authors: Nhật Khuê
Keywords: KTS Đoàn Kỳ Thanh
Dòng chảy của cuộc sống
Luôn là sự sáng tạo
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 293 .- Tr.22-23
Abstract: Là thành viên sáng lập, người tiên phong trong việc hình thành ý tưởng xây dựng những không gian sáng tạo cho TP như Zone 9 (9 Trần Thánh Tông), X98 (98 Hoàng Cần), Creative city (số 1 Lương Yên)... KTS Đoàn Kỳ Thanh cho biết: Đó là những khu đất để trống, thậm chí có nơi hoang tàn đổ nát, các nghệ sĩ cũng như các bạn trẻ đã thổi hồn, tạo sức sống cho các không gian này, thu hút giới trẻ đến tham gia những hoạt động văn hóa, sáng tạo. Hoạt động của Zone 9, Creative city từng được trình bày như một case study khi tham chiếu xây dựng đề án phát triển TP sáng tạo ở TP Kuching - Malaysia.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63730
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
347.35 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.