Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63735
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Đình Bắc-
dc.date.accessioned2021-09-08T07:35:01Z-
dc.date.available2021-09-08T07:35:01Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn0866-7632-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63735-
dc.description.abstractTrong bài viết, tác giả tập trung phân tích sự kiện Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam trên 3 khía cạnh: Lựa chọn hướng đi. lựa chọn cách tiếp cận và lựa chọn con đường cách mạng vô sản cho cách mạng Việt Nam. Qua đó, bài viết vừa góp phần khẳng định công lao to lớn. cống hiến vĩ đại của Người đối với lịch sử dân tộc; vừa minh chứng một cách đầy đủ và sinh động nét đặc sắc trong hành trình tìm đường cứu nước của Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư duy dộc lập. tự chủ, đổi mới và sáng tạo, một nhãn quan chính trị sắc sảo và tầm nhìn xa trông rộng dựa trên cơ sở một bản lĩnh chính trị vững vàng, một tinh thần dũng cảm, ý chí cách mạng tiến công.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Triết học;Số 08 .- Tr.13-20-
dc.subjectNét đặc sắcvi_VN
dc.subjectHành trình tìm đường cứu nướcvi_VN
dc.subjectNguyễn Tất Thànhvi_VN
dc.subjectNguyễn Ái Ọuốcvi_VN
dc.subjectHồ Chí Minhvi_VN
dc.titleNét đặc sắc trong hành trình tìm đường cứu nước của Hồ Chí Minhvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Ngôn ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.