Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63737
Title: Tìm hiểu phong cách đặc sắc của Hồ Chí Minh trong Di chúc
Authors: Trần, Thị Minh Tuyết
Keywords: Hồ Chí Minh
Di chúc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 08 .- Tr.21-28
Abstract: Bản Di chúc lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đời cách đây tròn nửa thế kỷ đã kết tinh toàn bộ tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Tuy nhiên, cho đến nay. Di chúc phần lớn mới được nghiên cứu từ phương diện tư tưởng và đạo đức. Tác giả bài viết này tiếp cận Di chúc dưới góc độ phong cách với mong muốn được hiểu sâu sắc hơn giá trị toàn vẹn của tác phẩm bất hủ này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63737
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Ngôn ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.33 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.