Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63745
Title: Quan niệm của John Stuart Mill về tự do và chức năng của nguyên tắc tự do
Authors: Phạm, Thị Kiên
Keywords: John Stuart Mill
Tự do
Bàn về tự do
Quan niệm về tự do
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 09 .- Tr.65-72
Abstract: Trong số những vấn đề mà triết học quan tâm nghiên cứu thì tự do là vấn đề có lịch sử lâu dời cả về mặt lý luận, cũng như thực tiễn. Nó thu hút sự quan tâm của nhân loại ở mọi thời kỳ lịch sử. John Stuart Mill là nhà triết học giữ một vị trí đặc biệt, bởi quan niệm của ông về sự tự do cá nhân hay quyền của các cá nhân trong mối quan hệ của họ với cộng đồng và xã hội được đề cập dưới nhiều khía cạnh khác nhau. J.S.Mill quan niệm tự do dân sự (hay tự do xã hội) là ranh giới giữa sự kiểm soát xã hội và tự do cá nhân, cá nhân phải tuân theo những quy định cuủ xã hội. song lại được tự do trong những hành động chỉ liên quan đến cá nhân mình. Những quan niệm của J.S.Mill về tự do và chức năng của nguyên tắc tự do đã và sẽ còn ảnh hưởng đến quan niệm của chúng ta về tự do và vai trò của tự do trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63745
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Ngôn ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.