Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63757
Nhan đề: Nghiên cứu và đề xuất giải pháp quản lý kiến trúc mái trong đô thị
Tác giả: Trần, Việt Thắng
Từ khoá: Nghiên cứu
Đề xuất giải pháp quản lý
Kiến trúc mái trong đô thị
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiến trúc;Số 293 .- Tr.69-71
Tóm tắt: Công tác giám sát, thanh kiểm tra trật tự xây dựng ngoài việc đẩy mạnh cũng cần được đổi mới, với việc xem xét sự tham gia của cộng đồng dân cư khu vực cũng với việc được tăng cường thêm các thành phần kiến trúc sư cho từng khu vực nhất định.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63757
ISSN: 0866-8617
Bộ sưu tập: Kiến trúc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
556.7 kBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.