Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63759
Nhan đề: Diễn cảnh đô thị gắn với hoạt động kinh tế số
Tác giả: Lê, Xuân Trường
Từ khoá: Diễn cảnh đô thị
Gắn với hoạt động kinh tế số
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiến trúc;Số 293 .- Tr.76-78
Tóm tắt: Theo Diễn dàn kinh tế thế giới (WEF), trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 thì một số công nghệ đang và sẽ thay đổi nền sản xuất của thế giới như: Trí tuệ nhân tạo (AL) xe tự lái, phân tích dữ liệu lớn và điện toán đám mây, công nghệ in 3D, internet vạn vật và các thiết bị kết nối: rô-bốt: mạng xã hội,... sẽ được áp dụng ở quy mô công nghiệp, dự kiến sẽ có những thay đổi đột phá về việc làm (cơ cấu thu nhập, không gian làm việc, không gian cư trú). Đồng thời, sự phát triển này sẽ xóa nhòa ranh giới giữa các lĩnh vực vật lý, số hóa và sinh học,... tạo ra 4 tác động chính: i) Gia tăng nhu cầu tiêu dùng; ii) Gia tăng sản xuất; iii) Thúc đẩy đổi mới, sáng tạo; iv) Thay đổi các hình thức tổ chức.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63759
ISSN: 0866-8617
Bộ sưu tập: Kiến trúc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
496.5 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.