Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63759
Title: Diễn cảnh đô thị gắn với hoạt động kinh tế số
Authors: Lê, Xuân Trường
Keywords: Diễn cảnh đô thị
Gắn với hoạt động kinh tế số
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 293 .- Tr.76-78
Abstract: Theo Diễn dàn kinh tế thế giới (WEF), trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 thì một số công nghệ đang và sẽ thay đổi nền sản xuất của thế giới như: Trí tuệ nhân tạo (AL) xe tự lái, phân tích dữ liệu lớn và điện toán đám mây, công nghệ in 3D, internet vạn vật và các thiết bị kết nối: rô-bốt: mạng xã hội,... sẽ được áp dụng ở quy mô công nghiệp, dự kiến sẽ có những thay đổi đột phá về việc làm (cơ cấu thu nhập, không gian làm việc, không gian cư trú). Đồng thời, sự phát triển này sẽ xóa nhòa ranh giới giữa các lĩnh vực vật lý, số hóa và sinh học,... tạo ra 4 tác động chính: i) Gia tăng nhu cầu tiêu dùng; ii) Gia tăng sản xuất; iii) Thúc đẩy đổi mới, sáng tạo; iv) Thay đổi các hình thức tổ chức.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63759
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
496.5 kBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.