Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6377
Title: Các tình tiết loại trừ trách nhiệm hình sự mới trong Bộ luật hình sự 2015
Authors: Phạm, Văn Beo
Trần, Thùy Dương
Keywords: Luật Tư pháp
Issue Date: 2018
Abstract: Đề tài luận văn trình bày lý luận về các tình tiết loại trừ trách nhiệm hình sự mới, quy định của pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành về các tình tiết loại trừ trách nhiệm hình sự mới, bất cập và hướng hoàn thiện các tình tiết loại trừ trách nhiệm hình sự mới trong pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành.
Description: 77 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6377
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.4 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.