Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6377
Nhan đề: Các tình tiết loại trừ trách nhiệm hình sự mới trong Bộ luật hình sự 2015
Tác giả: Phạm, Văn Beo
Trần, Thùy Dương
Từ khoá: Luật Tư pháp
Năm xuất bản: 2018
Tóm tắt: Đề tài luận văn trình bày lý luận về các tình tiết loại trừ trách nhiệm hình sự mới, quy định của pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành về các tình tiết loại trừ trách nhiệm hình sự mới, bất cập và hướng hoàn thiện các tình tiết loại trừ trách nhiệm hình sự mới trong pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành.
Mô tả: 77 tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6377
Bộ sưu tập: Khoa Luật

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.4 MBAdobe PDF
Your IP: 54.80.173.217


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.