Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63789
Title: Vấn đề giành độc lập và xác lập toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia ở Indonesia qua cách tiếp cận đối sánh với Việt Nam
Authors: Bùi, Văn Ban
Keywords: Indonesia
Việt Nam
Chủ nghĩa dân tộc
Độc lập dân tộc
Xác lập chủ quyền lãnh thổ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 09 .- Tr.3-11
Abstract: Nếu vận dụng thang phân loại quốc gia của James Goldsmith (theo đó, các nước trên thế giới được phân thành ba loại hình: quốc gia dân tộc, nhà nước giả tạo và vùng đất có dân cư sinh sống) thì đến nay, Indonesia vẫn là “nhà nước giả tạo”, trong khi đó Việt Nam có thể được coi là “quốc gia dân tộc”. Tại sao Cộng hòa Indonesia và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) ra đời cùng thời điểm và đều trải qua hàng chục năm mới củng cố được nền độc lập dân tộc và thống nhất đất nước như nhau, nhưng đến nay lại có kết quả phân loại khác nhau như vậy? Những kiến giải trong bài viết này phần nào giải đáp được câu hỏi trên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63789
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.