Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6378
Title: Hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội trong luật hình sự Việt Nam
Authors: Phạm, Văn Beo
Huỳnh, Lý Hùng
Keywords: Luật Tư pháp
Issue Date: 2018
Abstract: Đề tài luận văn trình bày lý luận chung và nội dung của hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội, quy định của bộ luật hình sự hiện hành về hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội; Bất cập và nâng cao hiệu quả áp dụng hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội
Description: 88tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6378
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.