Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63792
Title: Một vài kinh nghiệm của Singapore trong việc giải quyết vấn đề đa tôn giáo, đa sắc tộc
Authors: Phạm, Thanh Tịnh
Hà, Thị Đan
Keywords: Singapore
Xung đột tôn giáo – sắc tộc
Chính sách dân tộc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 09 .- Tr.21-28
Abstract: Singapore là quốc gia giành độc lập tương đối muộn (1965). Hơn thế nữa, sau khi giành độc lập, họ đã phải đối mặt với muôn vàn khó khăn do lịch sử và chế độ cai trị của thực dân để lại như sự nghèo nàn về tài nguyên thiên nhiên, sự bất ổn về chính trị - xã hội… Song chỉ trong vòng mấy thập niên trở lại đây, Singapore đã lần lượt vượt qua những khó khăn, vươn lên trở thành một “con rồng châu Á” với sự phát triển thần kỳ. Có nhiều nguyên nhân tạo nên thành công của Singapore mà một trong số đó là nước này đã giải quyết tốt vấn đề dân tộc cũng như tôn giáo – sắc tộc. Bài viết này qua việc nêu lên những kinh nghiệm của Singapore trong việc giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tôn giáo – sắc tộc, muốn khẳng định đó là bài học có giá trị chung cho những thành viên ASEAN khác, vì giữa các quốc gia Đông Nam Á vốn có nhiều nét tương đồng về văn hóa – lịch sử, địa lý… và cả dân tộc – tôn giáo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63792
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.28 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.