Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63796
Nhan đề: Hợp tác giáo dục Lào – Việt từ năm 2011 đến nay: Thực trạng và giải pháp
Tác giả: Bounmaphet, Soulatphone
Từ khoá: Hợp tác giáo dục Lào – Việt
Hợp tác giáo dục
Quan hệ Lào – Việt Nam
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 09 .- Tr.45-53
Tóm tắt: Kể từ năm 2011 đến nay, khi Đề án Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Lào – Việt trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011 – 2020 được ký kết và triển khai sâu rộng đến từng cơ quan, đơn vị, bộ ban ngành và các địa phương của hai nước, hợp tác giáo dục song phương Lào – Việt đã đạt được những chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả thiết thực về cả số lượng, chất lượng đào tạo cũng như chương trình, giáo trình, cơ sở vật chất hạ tầng giáo dục. Tuy nhiên, bên cạnh đó, hợp tác giáo dục song phương cũng vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định, cần có những giải pháp toàn diện để đưa hợp tác giáo dục song phương thực sự trở thành “điểm sáng” trong quan hệ truyền thống đặc biệt Lào – Việt.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63796
ISSN: 0868-2739
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Đông Nam Á

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.47 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.