Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/637
Title: Định hướng chính sách và luật pháp về đầu tư trực tiếp nước ngoài trong bối cảnh mới
Authors: Nguyễn, Mại
Keywords: FDI
Chính sách pháp luật
Đầu tư trực tiếp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 1 .- Tr.19-21
Abstract: Những thay đổi trong xu hướng từ phía cầu và nguồn cung đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên thế giới, năng lực tiếp nhận nguồn vốn FDI của Việt Nam để đảm bảo nguồn cung thích ứng với nhu cầu vốn đầu tư trong từng giai đoạn phát triển đòi hỏi chính sách và luật pháp về FDI cũng phải thay đổi liên tục để thích ứng. Lịch sử 30 năm thu hút FDI của Việt Nam kể từ khi Quốc hội thông qua Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1987 cũng đã ghi nhận những thay đổi đó.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/637
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_268.59 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.80.173.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.