Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/637
Nhan đề: Định hướng chính sách và luật pháp về đầu tư trực tiếp nước ngoài trong bối cảnh mới
Tác giả: Nguyễn, Mại
Từ khoá: FDI
Chính sách pháp luật
Đầu tư trực tiếp
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Kinh tế và Dự báo;Số 1 .- Tr.19-21
Tóm tắt: Những thay đổi trong xu hướng từ phía cầu và nguồn cung đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên thế giới, năng lực tiếp nhận nguồn vốn FDI của Việt Nam để đảm bảo nguồn cung thích ứng với nhu cầu vốn đầu tư trong từng giai đoạn phát triển đòi hỏi chính sách và luật pháp về FDI cũng phải thay đổi liên tục để thích ứng. Lịch sử 30 năm thu hút FDI của Việt Nam kể từ khi Quốc hội thông qua Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1987 cũng đã ghi nhận những thay đổi đó.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/637
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_268.59 kBAdobe PDFXem
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.