Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63800
Title: Nhập cư Liên minh Châu Âu: Thực trạng và giải pháp
Authors: Lê, Thị Kim Oanh
Trần, Văn Cường
Nguyễn, Thị Thúy
Keywords: ASEAN
Nhập cư
Liên minh Châu Âu
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 09 .- Tr.61-70
Abstract: Trong hơn ba năm qua, Liên minh Châu Âu (EU) và các nước thành viên đã thực hiện rất nhiều biện pháp nhằm kiểm soát và hạn chế dòng người nhập cư. Những kinh nghiệm quý báu của EU trong việc thực thi các giải pháp ứng phó với nhập cư là bài học quan trọng cho ASEAN trong việc giải quyết nạn nhập cư trái phép. Bài viết tập trung phân tích bối cảnh EU hiện nay, thực trạng, giải pháp giải quyết vấn nạn nhập cư ở EU, và một số bài học cho ASEAN.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63800
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.76 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.