Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63805
Title: Tìm hiểu một số luận đlểm cơ bản về vấn đề văn hóa trong toàn cầu hóa của Thomas L.Friedman qua tác phẩm "Chiếc Lexus và cây Ôliu”
Authors: Phạm, Thị Quế
Keywords: Một số luận đlểm cơ bản về vấn đề văn hóa
Trong toàn cầu hóa của Thomas L.Friedman
Qua tác phẩm "Chiếc Lexus và cây Ôliu”
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Sinh hoạt Lý luận;Số 06 .- Tr.54-56
Abstract: Bài viết: Khái niệm, bản chất của toàn cầu hóa trong tác phẩm“Chiếc lexus và cây Ôliu"; toàn cầu hóa đối với vấn đề văn hóa; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nền văn hóa tiên tiền.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63805
ISSN: 0868-3247
Appears in Collections:Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
585.64 kBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.