Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63813
Title: Tác động của chính sách đất đai và phát triển nông thôn đến nông dân
Authors: Vũ Dũng
Keywords: Chinh sách
Nông dân
Nông thôn
Tin tưởng
Phát triển sản xuất
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tập chí Tâm lý học;Số 07 .- Tr.3-17
Abstract: Kết quả khảo sát 1.548 người nông dân tại Hà Nội, Thái Bình. Hòa Bình cho thấy, các chính sách đất đai và phát triển nông thôn được khảo sát đã có tác động lớn đến các hộ nông dân cả về một vật chất lẫn tinh thần. Chính sách miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp cho nông dân có thêm vốn sản xuất, giúp nông dân xóa đói giảm nghèo, có thêm tiền đầu tư cho con cái học hành. Chính sách kiên cố hóa kênh mương nội đồng giúp nông dân có đủ nước để tưới cho cây trồng, tạo điều kiện để thâm canh, tăng vụ, giúp người nông dân chủ động trồng trọt theo đúng thời vụ, giúp cây trồng phát triển, đạt năng suất cao hơn. Chính sách hỗ trợ nông dân làm đường giao thông nông thôn giúp nông dân đi lại thuận tiện, dễ dàng trong thôn xóm, giải quyết tình trạng ngập úng, lụt lội trước dây, làm cho môi trường sống của nông dân sạch sẽ hơn. Các chính sách này đều giúp nông dân phấn khởi, tin tưởng vào chủ trương chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn của Đảng và Nhà nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63813
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.09 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.