Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6382
Title: Định lượng Atenolol trong thuốc viên nén bằng phương pháp quang phổ UV-Vis.
Authors: Lâm, Phước Điền
Châu, Minh Thông
Keywords: Hóa học
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Atenolol là thuốc ức chế thụ thể bêta- adrenergic với tác động chủ yếu lên thực thể Bêta 1. Thuốc có tác dụng hạ huyết áp nhưng không có tác dụng ổn định màng. Đề tài tiến hành xây dựng và giới thiệu một quy trình định tính và định lượng Atenolol trong thuốc viên nén bằng phương pháp quang phổ UV-VIS hiệu quả và chính xác. Quá trình khảo sát phổ hấp thụ của dung dịch Atenolol trong nền ethanol (TT) với bước sóng hấp thụ cực đại 285 nm. Tiến hành định tính và định lượng Atenolol trong 3 mẫu thuốc: Atenolol (Stada), Tenormin (AstraZeneca UK), Teginol (DHG) trong môi trường ethanol (TT) bằng phương pháp quang phổ UV-VIS với bước sóng sử dụng là 285 nm. Tiến hành thẩm định quy trình với các kết quả: tính tuyến tính trong khoảng nồng độ khảo sát là 0,02 – 0,2 mg/mL với phương trình hồi quy y=0,06527x + 0,0054 và hệ số tương quan R2= 0,9974, độ thu hồi trung bình đạt 100,67%, độ chính xác với % độ lệch chuẩn tương đối %RSD là 1,68%; giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng lần lượt là 0,0046 mg/mL và 0,0138 mg/mL. Tất cả 3 mẫu thuốc định lượng đều đạt yêu cầu về hàm lượng theo Dược điển Việt Nam IV, cụ thể: Atenolol đạt 98,02%, Tenormin đạt 103,38%, Teginol đạt 100,22% so với hàm lượng thuốc ghi trên nhãn.
Description: 39tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6382
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.37 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.