Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63820
Nhan đề: Trải nghiệm về quấy rối tình dục của nữ sinh viên các trường đại học tại thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Lê, Thị Lâm
Từ khoá: Quấy rối tình dục
Nữ sinh viên
Trải nghiệm
Trường đại học Đà Nẵng
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tập chí Tâm lý học;Số 07 .- Tr.71-83
Tóm tắt: Nghiên cứu khảo sát 618 nữ sinh viên tại 5 trường dại học trên địa hàn thành phố Đà Nẵng về trải nghiệm bị/chứng kiến quấy rối tình dục. Công cụ thu thập dữ liệu bảng hỏi tự điền với các câu hỏi đóng và mở về các tình huống, hình thức, thời điểm, không gian, địa điểm bị/chứng kiến quấy rối tình dục. Các tình huống quấy rối tình dục được liệt kê trong bảng hỏi dựa trên khái niệm và các phân chia về quấy rối tình dục của UN Women (2016). Dữ liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS 22.0. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nữ sinh viên có trãi nghiệm với nhiều hình thức, tình huống quấy rối tình dục khác nhau. Liếc mắt đưa tình, phô dâm, nhìn chằm chằm vào các hộ phận nhạy cảm, cố tình dụng chạm là những hình thức phổ biến nhất. Quấy rối tình dục nữ sinh có thể xảy ra ở mọi thời điểm, mọi nơi, trong đó các không gian công cộng, những nơi vắng vẻ hoặc thời điểm ít người qua lại có nguy cơ cao xảy ra quấy rối tình dục. Ỷ nghĩa của kết quả nghiên cứu đã được bàn luận.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63820
ISSN: 1859-0098
Bộ sưu tập: Tâm lý học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.94 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.