Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63822
Nhan đề: Thực trạng bị bạo lực lời nói của học sinh trung học phổ thông: nghiên cứu truờng hợp tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
Tác giả: Phạm, Ngọc Linh
Nguyễn, Hồng Đào
Từ khoá: Bạo lực lời nói
Học sinh THPT
Biểu hiện bạo lực lời nói
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tập chí Tâm lý học;Số 07 .- Tr.84-97
Tóm tắt: Bạo lực lời nói được hiể là việc sử dụng bất kỳ ngôn ngữ nào nhằm ép buộc nạn nhân nghi ngờ nhận thức hoặc khả năng của họ và bị khuất phục bởi kẻ ngược đãi. Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp điều tra bằng bảng hỏi với 120 học sinh các khối lớp 10, 11, 12 thuộc Trường THPT Q.T. và Trường THPT L,I,M., (thành phố Hải Phòng); phỏng vấn sâu 12 học sinh và giáo viên đang học tập, giảng dạy tại hai trường này. Nghiên cứu chỉ ra rằng, bạn bè là người khiến các em cảm thốy tổn thương nhất, trong khi người khiến các em ít tổn thương nhất là đồng nghiệp của bố/mẹ. Trong 10 nhóm biểu hiện bạo lực lời nói, học sinh là nạn nhân của hành vi "Giữ lại những điều không hay về người khác" nhiều nhất và hành vi "Lãng quên khi giao tiếp với người khác ” là thấp nhất.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63822
ISSN: 1859-0098
Bộ sưu tập: Tâm lý học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.16 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.