Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6385
Title: HỆ THỐNG HỖ TRỢ SINH VIÊN HỌC TẬP TRÊN ANDROID
Authors: Nguyễn, Thị Thu An
Phan, Hữu Thiện
Keywords: HỆ THỐNG THÔNG TIN
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: “CTU Timesheet - Ứng dụng liên lạc giữa giảng viên và sinh viên của trường Đại học Cần Thơ”. Ứng dụng được xây dựng dựa trên trên nền tảng Android kết hợp với Firebase Webservices. Đây là một ứng dụng được xây dựng để hỗ trợ hai đối tượng người dùng là giảng viên và sinh viên ở trường Đại học Cần Thơ. Ứng dụng hỗ trợ giảng viên liên lạc với các bạn sinh viên, giúp sinh viên theo dõi tin tức cập nhật từ nhà trường và thời khoá biểu. Nhờ sự nhanh chóng và mạnh mẽ của Firebase Websevices sẽ giúp giảng viên gửi thông báo đúng lúc đến các bạn sinh viên, bên cạnh đó Firebase còn cung cấp dịch vụ Realtime Database hỗ trợ rất mạnh mẽ trong việc quản lý dữ liệu của ứng dụng.
Description: 64 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6385
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.96 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.