Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63874
Title: Suy nghĩ về thực trạng đạo đức xã hội hiện nay
Authors: Trương, Nguyên Tuệ
Keywords: Thực trạng đạo đức
Trong xã hội hiện nay
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 10 .- Tr.54-56
Abstract: Có phải mọi sai lầm, sự xuống cấp đạo đức xã hội đều do “mặt trái của kinh tế thị trường”? Hay còn có những nguyên nhân khác bắt nguồn sâu xa từ nền tảng văn hóa đang bị lung lay, từ nhận thức chưa đúng, chưa tới tầm?
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63874
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
462.54 kBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.