Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6388
Title: Thành phần động vật phiêu sinh trên sông Hậu ở các khu vực có độ mặn khác nhau trong mùa khô
Authors: Vũ, Ngọc Út
Nguyễn, Minh Quang
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định sự biến động thành phần loài, mật độ động vật phiêu sinh (ĐVPS) và đánh giá sự thay đổi quần xã của chúng trong hệ sinh thái về độ mặn tại 3 địa điểm Trần Đề, Đại Ngãi, Cái Côn trên tuyến sông Hậu thuộc tỉnh Sóc Trăng. Nghiên cứu được thực hiện vào mùa khô (từ tháng 11/2017 đến 04/2018), thu mẫu định kỳ 1 lần/tháng vào thời điểm thủy triều cao (nước đứng lớn) và thủy triều thấp (nước đứng ròng). Kết quả xác định được 133 loài ĐVPS: Rotifera cao nhất 44 loài (33,1%), Copepoda 43 loài (32,3%), Protozoa 26 loài (19,5%),Cladocera 12 loài (9,1%) và nhóm khác 8 loài (6,0%). Số loài thu được ở thời điểm nước lớn cao hơn (114 loài) so với nước ròng (97 loài). Mật độ ĐVPS trung bình dao động từ 41.000 – 164.250 cá thể/m3, cao nhất ghi nhận được tại Cái Côn và thấp nhất tại Trần Đề. Khi độ mặn tăng cao tạo điều kiện cho sự phát triển của Copepoda và Protozoa, hạn chế sự phát triển của Rotifera và Cladocera và ngược lại. Chỉ số đa dạng sinh học Shannon-Weiner (H´) trên tuyến sông Hậu ở mức ô nhiễm vừa (β) và nhẹ. Cái Côn đạt mức ô nhiễm nhẹ H’=3,13±0,28 và Đại Ngãi và Trần Đề có giá trị H’=2,99±0,31 và H’=2,77±0,35 đạt mức ô nhiễm vừa (mức β).
Description: 14tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6388
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
644.67 kBAdobe PDF
Your IP: 34.236.245.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.