Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63881
Title: Hợp tác, đối tác "cơ sở giáo dục - doanh nghiệp" để phát triển kỹ năng cho việc làm
Authors: Nguyễn, Thị Kim Dung
Hoàng, Thị Thùy
Keywords: Hợp tác
Đối tác "cơ sở giáo dục - doanh nghiệp"
Để phát triển kỹ năng cho việc làm
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 10 .- Tr.74-75
Abstract: Việc xác lập cầu nối bằng mối quan hệ hợp tác, đối tác giữa “cơ sở giáo dục - cộng đồng doanh nghiệp" để phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên đáp ứng sự đổi mới nhanh chóng của công nghệ hiện đại và ngành nghề liên quan sau tốt nghiệp là rất cần thiết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63881
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
364.47 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.