Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63889
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrầm, Thị Xuân Hương-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Kim Liên-
dc.date.accessioned2021-09-09T06:44:02Z-
dc.date.available2021-09-09T06:44:02Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn1859-3682-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63889-
dc.description.abstractMục tiêu của nghiên cứu này là nhằm đánh giá tác động của tỷ giá đến vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FPI) vào Việt Nam giai đoạn 2005-2018. Nghiên cứu sử dụng mô hình tự hồi quy véc tơ (VAR) kiểm định tác động của tỷ giá thực đến vốn FPI dựa trên dữ liệu thứ cấp được thu thập được từ Thống kê Tài chính quốc tế (IFS). Kết quả nghiên cứu cho thấy, sự mất giá VND ở độ trễ một kỳ có tác động làm tăng vốn FPI vào Việt Nam, trong khi sự mất giá VND ở độ trễ hai kỳ có tác động làm giảm vốn FPI vào Việt Nam. Đồng thời, vốn FPI còn bị tác động bởi các cú sốc khủng hoảng tài chính toàn cấu và bởi chính yếu tổ FPI trong quá khứ.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế và Ngân hàng Châu Á;Số 162 .- Tr.35-48-
dc.subjectĐầu tư gián tiếp nước ngoài (FPI)vi_VN
dc.subjectTỷ giá thực (RER)vi_VN
dc.subjectVARvi_VN
dc.subjectViệt Namvi_VN
dc.titleTác động của tỷ giá đến vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.81 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.149.205


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.