Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6389
Title: Thành phần động vật nổi (Zooplankton) ở cù lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
Authors: Vũ, Ngọc Út
Dương, Thanh Xuân
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện ở Cù Lao Dung thuộc tỉnh Sóc Trăng từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 8 năm 2018 nhằm đánh giá biến động quần thể ĐVN dưới sự tác động của biến đổi khí hậu làm thay đổi quần xã ĐVN trong khu vực ảnh hưởng của độ mặn.Mẫu định tính và định lượng được thu 1 đợt/tháng vào 3 thời điểm 1H, 2H và 3H trong cùng thời điểm con nước lớn (triều cường) tăng dần đến khi triều cường đạt đỉnh cao nhất. Kết quả ghi nhận được tổng số 117 loài ĐVN thuộc 5 nhóm: Protozoa, Rotifera,Copepoda, Cladocera và nhóm hác. Thành phần loài ĐVN vào mùa khô và mùa mưa không khác biệt. Thành phần loài ĐVN thời điểm 2H cao hơn 1H và 3H. Mật độ trung bình ĐVN trên sông Cù Lao Dung từ 11.995 - 128.773 cá thể/m3; mùa khô cao hơn mùa mưa và tại thời điểm 3H cao hơn 1H và 2H. Độ mặn ảnh hưởng rất lớn đến nhóm ĐVN, độ mặn cao opepoda và Protozoa xuất hiện nhiều, độ mặn thấp Rotifera và Cladocera phát triển cao hơn. Chỉ số đa dạng sinh học Shannon-Weiner (H’) tại Cù Lao Dung đạt giá trị ở mức � ô nhiễm vừa, cao nhất ở đợt 2 mùa mưa lúc 2H và thấp nhất vào đợt 4 vào mùa khô lúc 3H.
Description: 13tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6389
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
694.14 kBAdobe PDF
Your IP: 34.236.245.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.