Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6390
Title: Biến động chất lượng nước dọc tuyến sông Mỹ Thanh
Authors: Phạm, Thị Tuyết Ngân
Trần, Minh Nhật
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Biến động chất lượng nước dọc tuyến sông Mỹ Thanh” đã được thực hiện từ tháng 07/2017 đến 06/2018 tại 3 điểm trên sông Mỹ Thanh tỉnh Sóc Trăng là Nhu Gia, Cầu Mỹ Thanh và Cửa sông Mỹ Thanh. Chất lượng môi trường nước được thu hai thời điểm trong ngày là lúc thủy triều cao và thủy triều thấp trong thời gian 12 tháng, mỗi tháng một đợt thu mẫu. Các yếu tố chất lượng môi trường nước được khảo sát bao gồm nhiệt độ, pH, độ mặn, độ đục, TSS, DO, COD, TAN, TN, PO43- và TP. Nghiên cứu được thưc hiện nhằm theo dõi sự biến động chất lượng nước qua các tháng thu và giữa triều cao và triều thấp. Biến động chất lượng nước qua các tháng thu chịu ảnh hưởng bởi chế độ mùa (mùa khô và mùa mưa) ở khu vực ĐBSCL. Chất lượng môi trường nước ở triều cao nhìn chung tốt hơn so với triều thấp ở cả ba lưu vực cửa sông. Khu vực cửa sông Mỹ Thanh có chất lượng nước biến đổi phức tạp nhất do đây là vùng hạ lưu và tiếp giáp với biển nên chất lượng môi trường nước dễ bị biến động. Hai điểm thu còn lại là Nhu Gia và cầu Mỹ Thanh quá trình xâm nhập mặn ít xảy ra do nằm sâu trong nội địa, tuy nhiên chất lượng nước cũng chịu ảnh hưởng từ nước thượng nguồn và nội đồng đổ ra.
Description: 12tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6390
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.16 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.72.194


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.