Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63933
Title: Tổng quan về tình hình ung thư toàn cầu
Authors: Duy Trung
Keywords: Ung thư
Toàn cầu
Tổng quan
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 631 .- Tr.18-19
Abstract: Ung thư là một vấn đề của sự phát triển bền vững. Đối mặt với vấn đề ung thư là điều kiện tiên quyết để giải quyết bất bình đẳng xã hội và kinh tế, kích thích tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy phát triển bền vững. Hy vọng rằng tài liệu này sẽ được sử dụng rộng rãi, bởi vì phòng ngừa là biện pháp hàng đầu trong giải quyết, những thách thức đặt ra bởi đại dịch ung thư toàn cầu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63933
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
450.7 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.