Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63937
Title: Sân hận đốm lửa nhỏ gây hại lớn
Authors: Nguyễn, Hữu Đức
Keywords: Đốm lửa nhỏ
Sân hận
Gây hại lớn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 631 .- Tr.26-27
Abstract: Sân hận thuộc loại nhẹ là tức giận. Tức giận hay còn gọi là thịnh nộ, phẫn uất, là thái độ bất bình với những gì xâm phạm ‘cái tôi’ luôn mong muốn sở hữu, thỏa mãn, phóng đại. Tức giận luôn luôn là mất khôn, được ví là đốm lửa nhỏ có thể thiêu hủy khu rừng thương yêu rộng lớn bạt ngàn. Tức giận có thể là thái độ thoáng qua không tồn tại lâu những cũng có thể kéo dài bùng nổ thành hận thù. Hận thù khiến người ta muốn làm hại người khác và đây chính là sân hận loại nặng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63937
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
374.95 kBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.