Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63938
Nhan đề: Bệnh tay chân miệng
Tác giả: Phạm, Thế Vinh
Từ khoá: Bệnh tay chân miệng
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 631 .- Tr.28-29
Tóm tắt: Bệnh tay chân miệng là bệnh cấp tính do nhóm Enterovirus gây ra như Coxsackievirus, Echovirus, Enterovirus 71, trong đó Enterovirus 71 thường gây ra biến chứng nặng. Tại Việt Nam, mùa dịch tay chân miệng thường xảy ra từ tháng 3 – 5 và tháng 9 – 12. Đối tượng dễ mắc tay chân miệng là trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt trẻ dưới 3 tuổi dễ có biến chứng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63938
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
497.32 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.