Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63938
Title: Bệnh tay chân miệng
Authors: Phạm, Thế Vinh
Keywords: Bệnh tay chân miệng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 631 .- Tr.28-29
Abstract: Bệnh tay chân miệng là bệnh cấp tính do nhóm Enterovirus gây ra như Coxsackievirus, Echovirus, Enterovirus 71, trong đó Enterovirus 71 thường gây ra biến chứng nặng. Tại Việt Nam, mùa dịch tay chân miệng thường xảy ra từ tháng 3 – 5 và tháng 9 – 12. Đối tượng dễ mắc tay chân miệng là trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt trẻ dưới 3 tuổi dễ có biến chứng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63938
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
497.32 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.78.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.