Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63943
Title: Luật kiến trúc sẽ tác động như thế nào tới kiến trúc nông thôn Việt Nam?
Authors: Trần, Huy Ánh
Keywords: Luật kiến trúc
Sẽ tác động như thế nào
Tới kiến trúc
Nông thôn Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 225 .- Tr.30-33
Abstract: Luật kiến trúc đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua, trong đó có riêng Điều 7 “Ngày Kiến trúc Việt Nam" là ngày 27/4 - ngày Bác Hồ gửi thư tới hội nghị thành lập tổ chức đầu tiên của giới KTS Việt Nam (27-4-1948) nay là Hội KTS Việt Nam Trong thư Bác viết "Nhân dịp này, tôi gửi lời thân ái chào các đại biểu. Trong 4 điều quan trọng cho dân sinh: ở và đi lại là hai vấn đề cũng cần thiết như ăn và mặc. Vì vậy, việc kiến trúc là một việc rất quan hệ... Tôi lại mong hội nghị chú trọng đặc biệt tới vấn đề nhà ở thôn quê, tìm ra những kiểu nhà giản dị và cao ráo, sáng sủa và rẻ tiền.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63943
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
768.38 kBAdobe PDF
Your IP: 3.87.250.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.