Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63956
Title: Jackfruit Village
Authors: Minh Đức
Keywords: Jackfruit Village
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 225 .- Tr.46-49
Abstract: Khai thác được yếu tố "bản địa" và cách sử dụng vật liệu địa phương thân thiện với môi trường, công trình "Jackfruit Village" (Làng Mít) của nhóm KTS thuộc Văn phòng Kiến trúc 1+1 >2 đã xuất sắc đạt giải Nhất hạng mục kiến trúc sư của Giải kiến trúc xanh Spec Go Green 2018.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63956
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
792.69 kBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.