Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63968
Title: Giải pháp hỗ trợ doanh nghiêp siêu nhỏ hiện nay
Authors: Nguyễn, Hải Yến
Keywords: Doanh nghiệp siêu nhỏ
Giải pháp
Chính sách hỗ trợ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 284 .- Tr.89-92
Abstract: Ọuá trình hội nhập, sự cạnh tranh khốc liệt giữa các cường quốc, chính sách bảo hộ, sự phúc tạp trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sự thiếu quyết liệt trong chỉ đạo điều hành và thiếu đồng bộ trong hệ thống pháp luật đã và đang khiến doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể gặp nhiều khó khăn. Trong đó, chính sách hỗ trợ về thuế và tiếp cận vốn là một trong những vướng mắc mà doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh cá thể đang gặp phải.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63968
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
744.5 kBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.