Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6399
Title: Thành phần luân trùng trong các ao nuôi thủy sản dọc theo tuyến sông Hậu
Authors: Vũ, Ngọc Út
Hứa, Ngọc Ánh
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được tiến hành với mục tiêu xác định được thành phần loài, mức độ phân bố của luân trùng (Rotifera) trong các ao ương, nuôi thủy sản, từ đó đánh giá được mật độ, kích thước luân trùng trong ao nuôi thủy sản để phục vụ cho nhu cầu làm thức ăn tự nhiên trong sản xuất giống thủy sản theo hướng đa dạng hóa loài nuôi ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. Thời gian thực hiện từ tháng 3 đến tháng 6/2018. Mẫu được thu 19 ao ương, nuôi cá Tra, cá Trê, cá Lóc, cá Thát lát, cá Điêu hồng... Nghiên cứu đã xác định được 45 loài luân trùng, trong đó giống Brachionus chiếm ưu thế nhất 10 loài chiếm (22%), kế đến là Keratella 7 loài (16%), Finilia 4 loài (9%), Polyarthra 3 loài (7%), Trichpcerca 2 loài (4%) và các giống còn lại mỗi giống chỉ có 1 loài chiếm số loài thấp nhất (2%). Mật độ động vật phiêu sinh trong tất cả các ao thu mẫu dao động từ 488,390 - 1,952,440 cá thể/m³. Chỉ số đa dạng Shanon-Wiener của các ao thu mẫu qua 2 đợt khảo sát dao động 0,148-0,288. Qua kết quả phân tích thành phần loài trong các ao thu mẫu ghi nhận được số loài luân trùng dao động từ 7-23 loài. Trong đó Brachionus rubens với kích cở chiều dài 196±31µm và chiều rộng 148±7µm là loài chiếm ưu thế nhất. Các yếu tố môi trường qua kết quả phân tích thì đa phần nằm trong mức độ thích hợp cho động vật phù du phát triển..
Description: 15tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6399
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
265.08 kBAdobe PDF
Your IP: 34.236.245.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.