Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64008
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Đức Cường-
dc.date.accessioned2021-09-10T04:23:26Z-
dc.date.available2021-09-10T04:23:26Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn0936-8477-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64008-
dc.description.abstractNgay từ những năm đầu thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhiệm vụ bảo toàn chủ quyền lãnh thổ đã được khẳng định trong Hiến pháp đầu tiên (năm 1946). Sau đó là bản Hiến pháp năm 1959 và các bản Hiến pháp tiếp theo (năm 1980, năm 1992, năm 2013) đều khẳng định rõ nhiệm vụ quan trọng này. Bài viết làm rõ những bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý về chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đặc biệt, vấn đề chủ quyền ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam được lý giải rõ hơn trong các hoạt động đối nội và đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có liên quan đến chủ quyền quốc gia trong bối cảnh lịch sử khá đặc biệt của chặng đường từ năm 1954 đến năm 1975.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Lịch sử Đảng;Số 347 .- Tr.11-17-
dc.subjectNước Việt Nam Dân chủ Cộng hòavi_VN
dc.subjectHiến phápvi_VN
dc.subjectBảo toàn lãnh thổvi_VN
dc.subjectChủ quyềnvi_VN
dc.subjectQuần đảo Hoàng Savi_VN
dc.subjectQuần đảo Trường Savi_VN
dc.titleVấn đề chủ quyền của Việt Nam ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong bối cảnh lịch sử từ năm 1954 đến năm 1975vi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.24 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.