Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6404
Title: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CÁC KIM LOẠI NẶNG ARSEN VÀ CHÌ TRONG MỘT SỐ LOẠI THỦY SẢN BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THU NGUYÊN TỬ AAS
Authors: Nguyễn, Thị Diệp Chi
Trần, Anh Tuấn
Keywords: Hóa học
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Trong khuôn khổ luận văn đại học, nghiên cứu đã tiến hành khảo sát và đưa ra quy trình xác định hàm lượng As và Pb trong thủy sản bao gồm quy trình xử lý mẫu và các thông số của hệ thống AAS. Hiệu suất thu hồi cũng như LOD, LOQ của phương pháp lần lượt là HAs=98,76±1,62%, HPb= 99,71±1,50%, LODAs= 12,1854 ppb, LODPb=11,1086 ppb, LOQAs=40,6180 ppb, LOQPb= 37,0290 ppb. Nghiên cứu cũng áp dụng quy trình đã xây dựng để tiến hành xác định hàm lượng As và Pb trên 48 mẫu thủy sản bao gồm: cá tra, cá ngừ, tôm thẻ, tôm sú, mực và bạch tuộc được thu từ các chợ trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Kết quả thu được cho thấy, tất cả các mẫu thủy sản khảo sát đều không phát hiện hàm lượng Chì. Ngoại trừ các mẫu cá tra không nhiễm As, các mẫu còn lại đều có chứa As. Đa số các mẫu đều có hàm lượng As nằm dưới giới hạn cho phép của bộ Y tế. Có 1/8 mẫu tôm sú có lượng As vượt giới hạn cho phép. Có 7/8 mẫu mực và 6/8 mẫu bạch tuộc có hàm lượng As vượt giới hạn cho phép.
Description: 75tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6404
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.79 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.