Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6407
Title: Định lượng Tylosin và Ketoprofen trong thuốc thú y Forloxin bằng phương pháp quang phổ UV-Vis sử dụng ma trận.
Authors: Nguyễn, Trọng Tuân
Bùi, Phan Thanh Ngân
. Nguyễn, Phương Hải.
Keywords: Hóa học
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tóm tắt nội dung luận văn: Ngày càng có nhiều sản phẩm dược ra đời, đặc biệt là các thuốc có đa thành phần. Việc sử dụng thuốc với đúng liều lượng và hàm lượng là vô cùng quan trọng, vì vậy công tác kiểm nghiệm là vô cùng cần thiết. Có khá nhiều phương pháp để định lượng các thuốc đa thành phần nhưng trong nhiều trường thì các phương pháp đó chưa thực sự tối ưu. Đề tài tiến hành xây dựng quy trình định lượng hỗn hợp thuốc hai thành phần bằng quang phổ ma trận. Cụ thể ứng dụng thành công quy trình định lượng đồng thời Tylosin và Ketoprofen trong thuốc thú y Forloxin. Quy trình đảm bảo độ tin cậy cao với tính tuyến tính trong khoảng 10-80 mg/L đối với Tylosin tartrate và 5-30 mg/L đối với Ketoprofen. Độ đúng đạt trong khoảng 97%-103% với tỷ lệ thu hồi ở Tylosin tartrate là 102,82% và Ketoprofen là 99,71%. Độ chính xác với %RSD < 2,7%, cụ thể %RSDTylosin tartrate=0,471 và %RSDKetoprofen=0,172.
Description: 52tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6407
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.65 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.56.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.