Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6408
Title: Định lượng kim loại nặng thủy ngân, cadimi trong một số loại thủy sản tại các chợ và siêu thị ở Thành phố Cần Thơ bằng phương pháp quang phổ hấp thu nguyên tử
Authors: Nguyễn, Thị Diệp Chi
Huỳnh, Gia Tuấn
Keywords: Hóa học
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Định lượng kim loại nặng thủy ngân, cadimi trong một số loại thủy sản tại các chợ và siêu thị ở Thành phố Cần Thơ bằng phương pháp quang phổ hấp thu nguyên tử” được nghiên cứu nhằm mục đích đánh giá mức độ nhiễm kim loại nặng thủy ngân, cadimi trong thủy sản thu được. Nghiên cứu tiến hành khảo sát tổng số 48 mẫu thủy sản (tôm thẻ, tôm sú, mực, bạch tuộc, cá tra và cá ngừ) thu ngẫu nhiên tại các chợ và siêu thị thuộc quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. Kết quả khảo sát cho thấy: trong tổng số 48 mẫu thủy sản thu tại các chợ và siêu thị dùng định lượng thủy ngân, có 5 mẫu cá ngừ phát hiện nhiễm kim loại nặng thủy ngân nhưng không vượt mức giới hạn tối đa cho phép theo QCVN 8-2:2011/BYT. Trong tổng số 48 mẫu thủy sản thu tại các chợ và siêu thị dùng định lượng cadimi, có 8 mẫu mực, 8 mẫu bạch tuộc phát hiện nhiễm kim loại nặng cadimi với hàm lượng vượt cao hơn rất nhiều so với mức giới hạn tối đa cho phép theo QCVN 8-2:2011/BYT.
Description: 74tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6408
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.91 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.