Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6409
Nhan đề: XÂY DỰNG HỆ THỐNG TƯỚI TỰ ĐỘNG TRÊN NỀN TẢNG IOT VÀ LẬP TRÌNH NHÚNG (PHÂN HỆ ỨNG DỤNG WEB CHO NGƯỜI QUẢN LÍ VÀ CHUYÊN GIA TRÊN NỀN GIAO THỨC MQTT)
Tác giả: Trương, Minh Thái
Thái, Việt Trung
Từ khoá: KỸ THUẬT PHẦN MỀM
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài “Xây dựng hệ thống tưới tự động trên nền tảng IoT và lập trình nhúng” được đề ra nhằm nghiên cứu xây dựng nền tảng cho hệ thống thu thập thông tin môi trường bao gồm website quản lý, trạm chuyển tiếp, trạm điều khiển và ứng dụng trên thiết bị di động được kết nối đến các thiết bị cảm biến. Với giao thức gởi dạng publish/subcribe, băng thông thấp, độ tin cậy cao cùng khả năng tích hợp tốt với các thiết bị IoT, MQTT là lựa chọn không thể lý tưởng hơn. Với phân hệ “Ứng dụng web cho người quản lý và chuyên gia” được phát triển trên nền giao thức MQTT sẽ hỗ trợ theo dõi diễn biến của các thông số môi trường, qua đó giúp người quản lý và chuyên gia nắm bắt nhanh chóng thông tin môi trường và đưa ra các giải pháp kịp thời khi các thông số môi trường trở nên bất lợi cho cây trồng. Đến hiện tại, đề tài nghiên cứu đã có một số kết quả nhất định, đáp ứng được các nhu cầu cơ bản phục vụ việc giám sát môi trường Nông nghiệp. Hi vọng sắp tới đề tài nghiên cứu sẽ được mở rộng và phát triển hơn.
Mô tả: 74 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6409
Bộ sưu tập: Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.24 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.