Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/641
Title: Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã sẵn sàng cho Công nghiệp 4.0?
Authors: Trịnh, Đức Chiều
Nguyễn, Văn Thịnh
Keywords: Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Công nghiệp 4.0
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 4+5 .- Tr.85-88
Abstract: Dựa trên mô hình IMPULS sự sẵn sàng cho công nghiệp 4.0 của IMPULS. IWI & RWTH Aachen University (2015) bài viết đánh giá thực trạng chuẩn bị của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) cho Công nghiệp 4.0, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm giúp các DNNVV vận dụng được các cơ hội từ ngành Công nghiệp 4.0 mang lại.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/641
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.99 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.