Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64114
Title: Cần đánh giá độc lập về phương án xử lý nước thải tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima
Authors: Phạm, Văn Sơn
Minh Hồng
Keywords: Đánh giá độc lập
Phương án xử lý nước thải
Nhà máy điện hạt nhân Fukushima
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 10(360) .- Tr.51-52
Abstract: Ngày 13/4/2021, Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ đổ ra biển hơn 1 triệu tấn nước đã xử lý từ Nhà máy điện Fukushima. Quyết định xả nước từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển được đưa ra một thập kỷ sau thảm họa kép động đất và sóng thần hồi tháng 3/2021. Theo dòng sự kiện này, phóng viên Tạp chí Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thông tin đến bạn đọc quan điểm của ông Phạm Văn Sơn - Giám đốc Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam (SOS) xung quanh việc Nhật Bản xả xuống biển nước nhiễm xạ từ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64114
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
664.77 kBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.